Кой е Хирон ?

Written By: Нина Ненова

 

Кой е Хирон?

Хирон е мъдрец, той е астрологът, гадателят,езотерикът, мистикът, съдържа в себе си мъдростта, чрез която да достигне до метафизичните процеси с разбирането и усвояването на опита.

Защото разликата между Знаещият и Мъдреца е огромна.

Хирон не търси знанията, той ги има … Хирон търси мъдростта на знанията си.

На една определена възраст, Хирон ни заставя да поемем по пътя на алтернативите, да се откажем от материализма, с който сме устроени да живеем и да потърсим другото – пътя към себе си.

Това е най-трудният и най-тежкият път, защото е осеян с красотата на мигове, които са ни сътворили да бъдем щастливи.

Център „Хирон“-личностно развитие и себеопознаване

тел.0889 344 355

Нина Ненова-астролог, анализатор хюман дизайн; консултант личностно развитие и себеопознаване