Шести Лунен ден

    Символ на денят са облаците  и птицата жерав. ХАРАКТЕРИСТИКА: Шести Лунен ден е свързан с елементите вода и въздух. Това е един от най-щастливите дни в лунният календар, свързан с хармонията и спокойствието. Събитията са спокойни като плавен поток вода и леки като въздух. Шести Лунен ден е ден за адаптация след настъпилите […]

Read the rest of this entry »

6-ти Лунен ден

     Шести лунен ден е един от щастливите дни, ден на хармонията. Денят е подходящ за умствени и духовни търсения, за активно усвояване енергията на Космоса. В този ден интуицията е засилена.  Изострени са чувствителността и възприемчивостта.Болните в този ден се чувстват добре или напълно оздравяват. Добре е в този ден човек да се […]

Read the rest of this entry »