За Желанията и Мечтите…

Written By: Нина Ненова - Дек.• 18•11

 

    „Това, което търсим го намираме, това, което пренебрегваме ни убягва.“- СОФОКЪЛ

 

    „Изпълнението на нашите най-силни желания често става източник за нашите най-големи страдания.“-СЕНЕКА

 

   „Желанието ни пречи да използваме това, което имаме.“-ПЛУТАРХ

 

    „Който не иска, когато може, не може, когато иска.“- ДЖ. СОЛЗБЪРИ

 

    „Доброто желание, извинява лошото изпълнение.“- ШЕКСПИР

 

    „Има две трагедии в живота: едната е да получиш това, което  си желал, а другата е да не го получиш.“-Б. ШОУ

 

   „Трябва само силно да се пожелае, за да се постигне всичко, което не е невъзможно.“-ЛАБРЮЙЕР“

 

    „Преди да пожелаеш нещо силно, трябва да разгледаш щастието на този, който го има.“- ЕВРЕМОН

 

    „За сърце, което иска, няма нищо невъзможно.“

    „Ако нямаш това, което желаеш, желай това, което имаш.“

    „Който няма нищо, търси нещо, който има нещо, търси всичко.“

    „Честит е не онзи, който има това, което желае, а онзи, който не желае, това което няма.“

     „Онова, което е трудно, постави пред себе си: онова, което е лесно, постави зад себе си.“

                                                              пословици

 

сподели ме

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.